erik odiin jbQvJx2EWnU unsplash - Historia

Vi som människor har alltid törstat efter nyheter i ett eller annat format. Går man tillbaka ett tusen år i tiden förmedlades nyheter verbalt. Med andra ord skrevs inget ner men man pratade med grannar och personer man träffade och fick på det sättet reda på information om vad som var på gång. Sjömän och köpmän som reste till främmande städer och länder återvände med nyheter och historier från vad de sett och upplevt under sina resor. En av nackdelarna med det här tillvägagångssättet att dela nyheter är att det kunde vara opålitligt.

Tryckpressen

absolutvision bSlHKWxxXak unsplash - Historia

Något som skulle ha en mycket stor inverkan på hur nyheter och medier skulle formas kom när Johannes Gutenberg uppfann tryckpressen runt 1440. Även om tryckpressen ursprungligen användes för böcker dröjde det inte länge förrän man uppfann nya användningsområden för den.

bank phrom Tzm3Oyu 6sk unsplash - Historia

I Europa började nyheter tryckas för olika ändamål runt 1600-talet. Oftast var det officiella deklarationer och handlade om några specifika ämnen. De skulle under dagens definition av nyheter och media inte klassas som riktiga nyheter eller journalistik. Men det var en start och ifrån tryckpressen skapades grunden för att få nyheter i tryckt format.

I modern tid

david laws 1qNqM062H9A unsplash - Historia

Med den industriella revolution kom även tryckta nyheter i pappersformat. Nyheter som man läser ur en tidning var en kort period det sättet att förmedla nyheter. Senare kom andra former av media till, först radion, sedan television.

Runt mitten av 1990 sök slutligen internet upp som har blivit den dominanta formen av media för journalister och medieorganisationer idag.