kontakt@uraskan.se

uraskan_ide

A

llt färre journalister nöter kommunhusens golv i jakten på dokument, utredningar och beslut. Hur politiker och tjänstemän på orterna och inom landstingen sköter sitt arbete i allmänhetens tjänst blir en allt större hemlighet. Mediaägarna sparar in på journalistiken när intäkterna minskar. Vi ser det som ett allvarligt hot mot demokratin. Med färre journalister och minskad konkurrens, framför allt inom dagspress, får allmänheten minskad insyn i maktens korridorer och mindre information om vilka beslut som är på väg att fattas. Utan insyn och kunskap förlorar medborgarna möjligheterna att agera och påverka.

Finns det en vändpunkt för den nedåtgående spiralen? Vem ska betala för journalistik och var får journalistiken plats i morgon?

Vi valde att lämna en av alla tidningsredaktioner för att på egen hand ta utmaningen. Vi vill vara delaktiga i förändringen av medielandskapet. Resultatet är uraskan.se – ett utvecklingsprojekt på nätet där vi förkovrar oss, resonerar och funderar, undersöker konsekvenserna av det som pågår och har som mål att vara med och hitta nya sätt att finansiera och producera oberoende journalistik.

Vi ska använda våra erfarenheter från dagstidningsbranschen. Från många år som reportrar, från olika chefstjänster, från redigering och från tidningsmakeri i allmänhet. Vi är nyfikna, ivriga och säkra på att journalister behövs. Vi tar sikte mot utvecklingens framkant och ska inhämta ny kunskap.

Det är här vi börjar. Sajten ägs av Annsofie Johansson och Lotta Lindqvist.